Nabohage

Å nei, noe gikk galt. Vennligst sjekk nettverkstilkoblingen din og prøv igjen.

Slik fungerer kanselleringer og refusjoner

Sist endret dato: 28. mars 2024

Hva skjer hvis en hageeier kansellerer før oppstartsdato

Hvis en hageeier kansellerer en reservasjon før oppstartsdato, får dyrker automatisk full refusjon. Hvis en hageeier kansellerer en reservasjon innen 30 dager før oppstartsdato, hjelper vi også dyrker med å finne et lignende sted, avhengig av tilgjengelighet til sammenlignbare priser.

Hva skjer hvis et annet reservasjonsproblem forstyrrer et opphold

Dyrkere må rapportere reservasjonsproblemer innen 72 timer etter oppdagelse. Hvis vi fastslår at et reservasjonsproblem har forstyrret dyrker sin dyrkeplass, gir vi dyrker full eller delvis refusjon, eller hjelper dyrker med å finne et lignende sted, avhengig av tilgjengelighet til sammenlignbare priser. Ombestillingshjelp eller beløpet som refunderes avhenger av flere faktorer, inkludert alvorlighetsgraden av reservasjonsproblemet, innvirkningen på dyrker, den delen av dyrkeplassen som er berørt, andre formildende faktorer og styrken på beviset på reservasjonsproblemet.

Hvilke reservasjonsproblemer dekkes

Begrepet "reservasjonsproblem" refererer til disse situasjonene:

Hageeier kansellerer reservasjonen før innsjekking. Hageeier unnlater å gi dyrker tilgang til hagen sin. Hvis dyrkeplassen ikke samstemmer med bildene hageeier har lagt ut på plattformen. Hageeier unnlater å gi dyrker tilgang til vann selvom det står på annonsen.

Slik ber du ombestillingshjelp eller refusjon

For å be ombestilling av hjelp eller refusjon, må dyrker som gjorde reservasjonen kontakte oss eller hageeier innen 2 uker etter oppdagelse av reservasjonsproblemet. Forespørsler bør støttes av relevante bevis som fotografier, videoer eller bekreftelse av vilkårene fra hageeier, som vi vil bruke til å finne ut om et reservasjonsproblem har oppstått.

Slik påvirker disse vilkårene hageeier

Hvis en hageeier kansellerer en reservasjon eller et annet reservasjonsproblem forstyrrer en dyrker sin dyrkeplass, vil hageeier ikke motta noen utbetaling eller få utbetalingen redusert med beløpet refundert til gjesten.

Under de fleste omstendigheter vil vi forsøke å bekrefte en dyrker sin rapporterte bekymring hos hageeier. Hageeier kan også bestride en dyrker sin bekreftelse på et reservasjonsproblem ved å kontakte oss.

Hvis Hageeier flytter fra boligen

Dersom Hageeier skal flytte fra boligen hvor hagen befinner seg, har Hageeier rett til å si opp avtalen med 1 måneds oppsigelsestid. Oppsigelsen skal fremsettes skriftlig til Nabohage AS. Dyrker skal i dette tilfellet få tilbud om et nytt leieobjekt.

Nabohage AS er i et slikt tilfelle forpliktet til å finne en ny hageeier innen 1 måned, og Dyrker skal være forpliktet til å inngå en ny avtale med Nabohage AS og ny Hageeier. Dyrker skal ikke være forpliktet til å betale full pris for den aktuelle måneden dersom Nabohage AS bruker mer enn 2 uker på å finne en ny hageeier. Dersom Nabohage AS ikke finner en ny hageeier innen 4 uker skal Dyrker ha anledning til å si opp sitt abonnement med virkning fra og med den 1. i påfølgende måned etter at skriftlig oppsigelse ble mottatt av Nabohage AS.